Pogobie Średnie

 

Wywóz odpadów komunalnych w pierwszym półroczu 2015 roku.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych z posesji wiejskich.

Wsie Pogobie Średnie, Pogobie Tylne, Wielki Las, Uściany Stare, Uściany Nowe, Anuszewo, Zdunowo, leśniczówka Kulik, leśniczówka Zimna, Jagodne, Niedźwiedzie, Szparki, Piskorzewo

 • 7 stycznia
 • 15 stycznia
 • 26 stycznia
 • 4 lutego
 • 13 lutego
 • 24 lutego
 • 4 marca
 • 13 marca
 • 24 marca
 • 3 kwietnia
 • 15 kwietnia
 • 24 kwietnia
 • 6 maja
 • 14 maja
 • 25 maja
 • 3 czerwca
 • 15 czerwca
 • 24 czerwca
Harmonogram wywozu odpadów gromadzonych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych.

Wsie Pogobie Średnie, Pogobie Tylne, Wielki Las, Uściany Stare, Uściany Nowe, Anuszewo, Zdunowo, leśniczówka Kulik, leśniczówka Zimna, Ciesina, Hejdyk, Lipa Tylna, Lipa Przednia, Wiartel, Wiartel Mały, Jaśkowo, Szeroki Bór Piski, Snopki, Wąglik, Karpa, Turośl

 • 13 stycznia
 • 28 stycznia
 • 11 lutego
 • 25 lutego
 • 11 marca
 • 25 marca
 • 9 kwietnia
 • 22 kwietnia
 • 6 maja
 • 20 maja
 • 18 listopada
 • 3 czerwca
 • 17 czerwca
Odpady wielkogabarytowe z posesji wiejskich zbierane będą w dniach.

Wsie Pogobie Średnie, Pogobie Tylne, Wielki Las, Uściany Stare, Uściany Nowe, Anuszewo, Zdunowo, leśniczówka Kulik, leśniczówka Zimna, Ciesina, Hejdyk, Lipa Tylna, Lipa Przednia, Wiartel, Wiartel Mały, Jaśkowo, Piskorzewo, Szeroki Bór Piski, Snopki, Wąglik, Turośl, Piskorzewo

 • 17 lutego
 • 26 maja

Zakład Usług Komunalnych informuje, iż w wyznaczonych dniach wywozu pojemniki bądź worki (w odpowiednich kolorach) z odpadami, powinny znajdować się przed posesją w widocznym miejscu.

ZUK Pisz.

Z komunikatu Urzędu Miejskiego w Piszu

Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania zgodnie z zadeklarowaną kwotą do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na konto 69 9364 0000 2002 0007 2065 0039 lub w punkcie kasowym w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu.

Logo - Pogobie Średnie

© Pogobie Średnie 2014