Pogobie Średnie

OSP Pogobie Średnie

Krótka historia

Ochotnicza Straż Pożarna została założona w Pogobiu Średnim w roku 1962. Jej założycielami byli mieszkańcy Pogobia: Stanisław Florczyk, Andrzej Kopczyński, Stanisław Łazarczyk, Stanisław Makusiewicz a wspólzałożycielem był pracownik Komendy Powiatowej Straży Pożarnych Ryszard Jarczyński. Pierwszym prezesem wybrany został Andrzej Kopczyński, a naczelnikiem Stanisław Łazarczyk, późniejszy wieloletni prezes OSP w Pogobiu. Strażacy społecznie wyremontowali budynek gospodarczy wydzielając w nim pomieszczenie na sprzęt. strażnica OSPW budynku tym po dalszej adaptacji znajduje się obecnie strażnica OSP, a w części pomieszczeń mieszkańcy wsi utwożyli świetlicę wiejską. W roku 1963 przydzielono jednostce sprzęt gaśniczy który początkowo przewożony był zaprzęgiem konnym Stanisława Florczyka. W roku 1973 przydzielono dla OSP w Pogobiu samochód pożarniczy „Żuk”, który w roku 2005 zastąpiono zakupionym z Niemiec samochodem pożarniczym „Mercedes”. OSP Pogobie trzykrotnie, w latach 1991, 2001, 2009 organizowała gminne zawody sportowo - pożarnicze.

Źródła
„Ochrona przeciwpożarowa w powiecie piskim. Zarys historii.” Ryszard Jarczyński, 2006

Dzień dzisiejszy

Obecnie OSP Pogobie Średnie liczy 38 członków. W jej struktury wchodzą również: młodzieżowa drużyna pożarnicza i młodzie­żowa drużyna pomocy medycznej. OSP Pogobie zarejestrowane jest w KRS jako stowarzyszenie pod numerem 0000109297.

W skład obecnego zarządu wchodzą:

  • Dariusz Duda - prezes
  • Jerzy Banach - naczelnik
  • Zbigniew Piankowski - skarbnik
  • Alina Buszyniewicz - sekretarz
  • Dariusz Florczyk - członek zarządu
  • Krzysztof Jaksina - gospodarz strażnicy

Logo - Pogobie Średnie

© Pogobie Średnie 2009